Một loài thực vật mới vừa được tìm thấy bởi các nhà khoa học trong nước và Hoa Kỳ tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Loài cây này được đánh giá là quý hiếm nhưng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao vì chúng phân bố quá hẹp.

Đây là dương xỉ hang động có tên khoa học là Polystichum quangbinhense, được tìm thấy bởi các nhà nghiên cứu ở PNKB, các nhà thực vật của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, chuyên gia đến từ vườn thực vật Mitsuri (Hoa Kỳ).

Các tác giả nghiên cứu đã công bố loài mới đối với dương xỉ Polystichum quangbinhense trên tạp chí tự nhiên nổi tiếng toàn cầu của giới khoa học tự nhiên Phytotaxa.

Tìm thấy loài cây có nguy cơ tuyệt chủng ở Phong Nha - ảnh 1
Dương xỉ hang động mọc ở điều kiện thiếu sáng.

Theo đó, Polystichum quangbinhense được phát hiện trong hang động ở độ cao 120 m ở điều kiện ẩm ướt và thiếu ánh sáng. Chúng có hai quần thể ở hang Dơi và So Đũa trong địa phận Phong Nha - Kẻ Bàng.

Các nhà khoa học nhấn mạnh đây là loài cực kỳ đặc hữu, sinh cảnh hẹp. Cảnh báo nguy cơ tuyệt chủng trong xếp hạng bảo tồn là cực kỳ nguy cấp theo tiêu chuẩn sách đỏ của IUCN với hướng dẫn bảo tồn quốc tế 2015.

Polystichum quangbinhense có sinh cảnh trên các vách ít sáng, thiếu đất. Hiện chỉ mới phát hiện hai quần thể nhỏ trên nên các nhà khoa học lo ngại sẽ bị biến mất. Nếu vậy đó sẽ là điều đáng tiếc với ngành thực vật và giới nghiên cứu.