Quốc lộ này có điểm đầu nối với quốc lộ 91 tại Km 117+000 nằm trong nội ô thị xã Châu Đốc, theo tỉnh lộ 956 hiện hữu đến biên giới Việt Nam - Campuchia nối vào đường dẫn cầu Long Bình, huyện An Phú, có chiều dài 35,5 km. Như vậy An Giang sẽ có hai tuyến quốc lộ đi thẳng về biên giới là 91 và 91C. Tỉnh đang tiếp tục xây dựng các cầu Kênh Mới, Đình Phước Hưng, cống Mương Chà, cống Tám Xóm trên tuyến quốc lộ mới để sớm bàn giao toàn tuyến đường này cho Tổng cục Đường bộ quản lý. Việc nâng cấp tỉnh lộ 956 thành quốc lộ 91C sẽ góp phần đáng kể thúc đẩy kinh tế vùng biên giới An Giang phát triển.

VĨNH SƠN