Tỉnh nào có điểm phòng, chống tham nhũng cao nhất VN?
(PLO)- Qua kiểm tra, cả nước chỉ phát hiện một đơn vị sai phạm trong việc trích tiền ngân sách mua quà tặng; một số tỉnh không phát hiện tham nhũng.

Tại hội nghị tổng kết công cụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2016, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, cho biết như trên.

Theo đó, điểm PCTN trung bình toàn quốc là 58,11/100 điểm. Điều này cho thấy công tác PCTN ở cấp tỉnh hiện nay chỉ đạt được 58,11% yêu cầu, còn khoảng cách rất xa để đáp ứng được mục tiêu phi tham nhũng mà Đảng, Chính phủ cũng như người dân đã đề ra.

Điểm PCTN giữa các địa phương không đồng đều, tỉnh đạt điểm cao nhất là 77,67 (Lào Cai), tỉnh đạt điểm thấp nhất là 43,53 (Vĩnh Long).

Tỉnh nào có điểm phòng, chống tham nhũng cao nhất VN? - ảnh 1
Ông Phạm Trọng Đạt cho biết cả nước chỉ phát hiện một trường hợp tặng quà sai quy định. Ảnh: TUYẾN PHAN

Trong cơ cấu điểm về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện kém nhất là nộp lại quà tặng và tặng quà sai quy định. Điểm trung bình của nội dung này là 1,02/3 điểm đạt 34,32% so với yêu cầu, thậm chí có địa phương không có điểm ở nội dung này.

Cả nước chỉ có duy nhất UBND tỉnh An Giang qua công tác thanh tra, kiểm tra có phát hiện một đơn vị sai phạm trong việc trích tiền ngân sách mua quà tặng (1,2 triệu đồng).

Về kê khai tài sản, thu nhập, chỉ tính riêng trong năm 2015, có 564.966 cán bộ cấp tỉnh phải kê khai thì  563.266 người đã kê khai đạt tỉ lệ  99,1.7%. Qua việc xác minh tài sản, thu nhập của cơ quan có thẩm quyền, không phát hiện trường hợp nào kê khai không trung thực. Tuy nhiên, kê khai và minh bạch tài sản vẫn chưa thực sự là biện pháp hữu hiệu trong công tác PCTN ở Việt Nam.

Đối với phát hiện sai phạm tham nhũng, điểm trung bình của cả nước ở nội dung này là 11,02/25 điểm có nghĩa là đạt 44,08% so với yêu cầu. Số liệu phân tích về độ phân tán cho thấy công tác phát hiện tham nhũng giữa các địa phương có sự khác biệt rất lớn, phản ánh quá trình nhận thức, chỉ đạo, thực hiện ở các địa phương là không đồng đều.

Nhiều địa phương trong năm không phát hiện ra tham nhũng. Điều này do các địa phương chưa thực hiện tốt những chỉ đạo từ cấp trên cũng như các quy định của Luật Chống tham nhũng trong công tác phát hiện tham nhũng.

PACA 2016 cũng nhận định một số địa phương còn tồn tại tâm lý thành tích, có quan điểm “làm đẹp” số liệu để đạt điểm cao. Một số địa phương dù không phát hiện ra tham nhũng nhưng vẫn yêu cầu nhóm đánh giá ở địa phương mình chấm điểm tối đa ở nội dung đó.

TUYẾN PHAN