Theo công văn, UBND tỉnh yêu cầu hai đơn vị trên báo cáo kết quả xử lý những vấn đề còn tồn tại mà lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo trước đây. Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính rà soát, kiểm tra những thiết bị mà báo nêu có thuộc nhóm thiết bị đã kiểm tra và xử lý của Sở Tài chính chưa. Qua đó, Sở Y tế đề xuất những biện pháp để xử lý dứt điểm các thiết bị y tế mà đơn vị trúng thầu không cung cấp đúng với mẫu mã, xuất xứ… nên không sử dụng được hoặc thường xuyên bị hư hỏng. Chậm nhất đến ngày 15-8, Sở Y tế phải báo cáo kết quả cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Một diễn biến khác, ngay khi nhận công văn Bộ Y tế, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh yêu cầu đầu tư mua sắm, đấu thầu, sử dụng trang thiết bị y tế phải thực hiện đúng pháp luật. Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đầu tư mua sắm, đấu thầu, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế của tỉnh. Qua kiểm tra, Sở Y tế chấn chỉnh, xử lý nghiêm những vi phạm và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

P. NAM