Tổ chức hội thảo góp ý về quyền của Nhóm yếu thế
PLO)-Sáng nay 4-2, Bộ Tư pháp và dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện các quy định liên quan đến quyền của các nhóm yếu thế trong dự thảo BLDS sửa đổi. 

Hội thảo nhằm tăng cường sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng chính sách.

BLDS năm 2005 là một trong những bộ luật quan trọng điều chỉnh các quan hệ dân sự của cá nhân, pháp nhân và tổ chức, và các quyền về tài sản và sở hữu. Bộ luật này đang được sửa đổi và hoàn chỉnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đáp ứng sự thay đổi trong Hiến pháp 2013 liên quan đến thực thi quyền con người.

Tổ chức hội thảo góp ý về quyền của Nhóm yếu thế - ảnh 1

Một người yếu thế đang phát biểu tại hội thảo về chuyện gặp khó trong các hoạt động hằng ngày. 

Việc góp ý sửa đổi nhằm xây dựng một BLDS phù hợp với văn hóa Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo thúc đẩy nền kinh thế thị trường, bảo vệ quyền con người nói chụng, trong đó có quyền và lợi ích của các nhóm yếu thế (phụ nữ và trẻ em; người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật; các nhóm thiểu số như dân tộc thiểu số, người LBGT: đồng tính – song tính – chuyển giới)...

Ngoài ra, hội thảo cũng góp ý về quyền nhân thân, quyền về nơi cư trú của các nhóm yếu thế; về hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức không có tư cách pháp nhân, pháp nhân phi thương mại khi tham gia quan hệ dân sự; cũng như thảo luận về quyền sở hữu, các vật quyền khác, giao dịch có đối tượng là quyền sử dụng đất, nhà ở liên quan đến các nhóm yếu thế. 

PHƯƠNG LOAN