(PL)- UBND TP.HCM đã quyết định tổ chức lại bốn bệnh viện (BV), trung tâm y tế trên địa bàn TP.

Cụ thể, các BV, trung tâm y tế được tổ chức lại gồm: BV huyện Nhà Bè và Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè (trực thuộc UBND huyện Nhà Bè), BV quận Tân Bình (trực thuộc UBND quận Tân Bình), BV quận Phú Nhuận (trực thuộc UBND quận Phú Nhuận). Đây là các đơn vị sự nghiệp y tế công lập được tổ chức lại thành đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Theo đó, BV quận/huyện có chức năng thực hiện sơ cấp cứu, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng cho các trường hợp bệnh nhân tới khám.

Các BV này cũng có nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân do tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi, điều trị. Ngoài ra thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

Trung tâm y tế quận/huyện cũng có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác.

THU TRINH