Do có sự điều chỉnh lịch công tác, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM dời thời gian tiếp xúc cử tri Tổ đại biểu Quốc hội tại đơn vị 4 với cử tri quận 5, quận 10 và quận 11 sang 8 giờ sáng 18-5, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 11 (268 Bình Thới, phường 10, quận 11).

Trước đó, theo kế hoạch, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV của Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 4 với cử tri quận 5, quận 10 và quận 11 vào 8 giờ sáng 16-5.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM xin thông báo lại về thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 4 như trên để cử tri biết và tham gia.