Theo VKS, bản án ngày 1-10-2009 của TAND TP Tuy Hòa tuyên giảm cho doanh nghiệp tư nhân 1/3 án phí là sai. Bởi lẽ tòa áp dụng Nghị định 70 ngày 12-6-1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí nhưng nghị định này không quy định miễn, giảm án phí, lệ phí tòa án đối với án kinh tế.

SÔNG BA