Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ông Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo: “Hiện lúa mùa đã chín được 60%-70% nhưng bà con mới thu hoạch được khoảng 20% đến 30%. Các ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần khẩn trương thực hiện công điện chỉ đạo của UBND thành phố. Bên cạnh đó cần huy động tối đa các nguồn lực khẩn trương hỗ trợ bà con nhân dân thu hoạch diện tích lúa, rau màu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Đặc biệt các doanh nghiệp có công nhân là con em vùng nông thôn ưu tiên bố trí cho các công nhân này được nghỉ để về nhà hỗ trợ gặt lúa”.

Cũng phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động mọi nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa mùa. Thái Bình cũng đang gấp rút thu hoạch lúa mùa để trước chiều 18-10 cơ bản xong diện tích của địa phương.

Ông Đặng Huy Hậu, PCT UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo nông dân cắt lúa sớm tránh thiệt hại trước bão số 7
Ông Đặng Huy Hậu, PCT UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo nông dân cắt lúa sớm tránh thiệt hại trước bão số 7

Ngoài ra, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình cũng chỉ đạo tất cả tàu thuyền về bến neo đậu an toàn.