Cụ thể, ngày 5-10, UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu đã triển khai quyết định thành lập mới Ban QLDA trên cơ sở sắp xếp đổi mới các ban QLDA trong tỉnh. Kèm theo là quyết định điều động phân công ông Nguyễn Văn Vĩnh, một cán bộ ở huyện Giá Rai tỉnh này, làm giám đốc Ban QLDA thay cho ông Cường.

Tuy nhiên, ngày 10-10, ông Lê Bá Cường ký với chức danh giám đốc Ban QLDA (đóng con dấu cũ) hàng loạt quyết định nâng bậc lương, tuyển dụng lao động. Cụ thể, ông Cường ký Quyết định 76 nâng lương cho ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Ban QLDA (từ bậc lương 7/9, hệ số lương 4,32 lên bậc lương 8/9, hệ số lương 4,65), thời gian được hưởng lương từ ngày 1-8. Quyết định 77 nâng lương cho ông Phạm Ngọc Thanh, từ bậc 8/9 lên 9/9, Quyết định 78 nâng lương cho ông Nguyễn Phương Nam từ bậc 3/10 lên 4/10…

Trả lời PV vào chiều 12-10, ông Lê Bá Cường nói: “Cho đến thời điểm tôi ký các quyết định nâng lương cho cán bộ ban, tức ngày 10-10, tôi hoàn toàn chưa nhận được quyết định nào về việc điều động hoặc bãi nhiệm, miễn nhiệm chức vụ của mình. Khi đó, lương anh em đến hạn phải nâng thì với chức vụ giám đốc tôi phải ký quyết định nâng lương theo đúng quy định. Nếu không thì bị anh em thưa”.

Trả lời báo chí về vụ việc trên, ông Nguyễn Tấn Khương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết sẽ cho kiểm tra toàn bộ sự việc.