VKS tỉnh đánh giá nhiều vụ tham nhũng liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án kinh tế-xã hội, chính sách đối với người nghèo, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ tiêu cực tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng. Một số cán bộ trung tâm này bắt tay với cán bộ địa chính xã Ninh Gia, xã Phú Hội, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh lập hàng chục hồ sơ khống để nhận hơn 2 tỉ đồng tiền đền bù hoa màu khi triển khai xây dựng công trình nhà máy thủy điện Đại Ninh. Cạnh đó, nhiều vụ ăn chặn hơn 100 triệu đồng tiền hỗ trợ người nghèo ăn tết của cán bộ chính quyền cơ sở cũng làm cho tội phạm tham nhũng ở địa phương tăng, diễn biến phức tạp.

Theo VKS, một vướng mắc trong việc đấu tranh, xử lý tội phạm tham nhũng hiện nay là chưa có văn bản hướng dẫn áp dụng các tình tiết tăng nặng định khung trong trường hợp người phạm tội “gây hậu quả nghiêm trọng; rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng” hoặc “gây hậu quả nghiêm trọng khác”. Các tình tiết này được quy định ở các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lạm quyền trong khi thi hành công vụ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; giả mạo trong công tác. Điều này gây khó khăn trong nhận thức, áp dụng pháp luật.

HOÀNG MINH