Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị Trung ương 10
(PLO)- Tin phát trên VOV cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, chỉ đạo các phiên họp của hội nghị này.

Hôm nay, 16-5, Hội nghị Trung ương 10 nhóm họp. Tin phát trên VOV cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, chỉ đạo các phiên họp của hội nghị này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị Trung ương 10 - ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Trung ương 10. Ảnh: TTXVN 

Một số nguồn tin từ Ủy viên Trung ương cho biết đã nhận được giấy mời, tài liệu phục vụ hội nghị. Theo đó, hội nghị diễn ra trong ba ngày, 16 đến 18-5, lùi một chút so với dự kiến trước đó, là từ 13 đến 15-5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị Trung ương 10 - ảnh 2
Quang cảnh Hội nghị Trung ương 10. Ảnh: TTXVN 

Về nội dung, hội nghị tập trung vào công tác tổng kết để chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới. Theo đó, Trung ương sẽ thảo luận về đề cương báo cáo chính trị và đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Từ ý kiến của Trung ương, tiểu ban văn kiện của Bộ Chính trị sẽ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương, làm cơ sở xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, tiếp tục lấy ý kiến Trung ương trước khi trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức vào đầu năm 2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị Trung ương 10 - ảnh 3
Các đại biểu tại Hội nghị Trung ương 10. Ảnh: TTXVN 

Hội nghị Trung ương 10 cũng sẽ thảo luận về đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm qua (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới (2021-2030) và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm qua (2016-2020), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới (2021-2025). Đây cũng là những tài liệu được đưa vào văn kiện Đại hội XIII.

Về đảng vụ, Trung ương sẽ cho ý kiến về đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, làm cơ sở xây dựng báo cáo trình Đại hội XIII.

Cuối năm nay sẽ bắt đầu đại hội đảng các cấp, vậy nên Trung ương sẽ tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị sẽ ban hành chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII.

Cũng tại Hội nghị này, Trung ương sẽ nghe báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã chỉ đạo và giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến nay; nghe báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

Với các nội dung chính trên, có thể thấy nội dung Hội nghị Trung ương 10 ít hơn, thời gian họp ngắn hơn so với hội nghị cùng kỳ các khóa trước. Đó là do một số nội dung đã được san sẻ cho Hội nghị Trung ương 9, được bổ sung thêm hồi tháng 12-2018. Tại đó, Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và cho ý kiến về danh sách quy hoạch Ban Chấp hành trung ương khóa XIII.

Theo kế hoạch được phổ biến tới các tỉnh, thành ủy, tổ chức đảng tương đương thì danh sách quy hoạch Ban Chấp hành trung ương khóa XIII phải được Bộ Chính trị hoàn tất phê duyệt trong quý I vừa qua. Vậy nên đây được kỳ vọng là một nội dung mà Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị Trung ương 10 - ảnh 4
Các đại biểu tại Hội nghị Trung ương 10. Ảnh: TTXVN 

Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị; đồng thời gợi mở, nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm thảo luận, cho ý kiến.

Thời gian qua, thực hiện quyết định của Hội nghị Trung ương 8 Khóa 12, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế-Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương chuẩn bị dự thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng để xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện, trình Trung ương xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị này.

Tuy mới là dự thảo đề cương sơ bộ, nhưng đây là bước khởi đầu rất quan trọng, định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận, cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các Tờ trình và dự thảo Đề cương báo cáo, trước hết là về chủ đề, tư tưởng chỉ đạo, tiêu đề của Báo cáo chính trị, kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo.

Đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra thời gian qua cần được tập trung nghiên cứu, làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Khóa 12 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Sau phiên khai mạc, Trung ương tiến hành thảo luận tại tổ.

NGHĨA NHÂN - TTXVN