Ngày 21-6, tại Hà Nội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.

Quyết xong nhân sự quy hoạch

Trên cơ sở đề xuất của Ban chỉ đạo (BCĐ), Bộ Chính trị đã quyết định phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, sau khi xem xét báo cáo (số 08-BC/BCĐ, ngày 20-6) của BCĐ xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị hoan nghênh BCĐ đã tập hợp đầy đủ ý kiến của các ủy viên Trung ương tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XII (tháng 12-2018), thực hiện Kế hoạch số 11 của Bộ Chính trị, đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng và tổ giúp việc khẩn trương thẩm tra hồ sơ nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng các quy định, quy trình về công tác cán bộ.

Quy trình xem xét, phê duyệt nhân sự quy hoạch này được thực hiện theo quy trình năm bước. Trong đó, bước cuối cùng Bộ Chính trị nghe BCĐ báo cáo kết quả lấy ý kiến Trung ương, báo cáo thẩm tra của các cơ quan liên quan, thảo luận và bỏ phiếu quyết định danh sách nhân sự đưa vào quy hoạch.

Việc này theo kế hoạch phải quyết định trong quý I nhưng nay mới hoàn tất.

Sau khi phê duyệt, Bộ Chính trị giao BCĐ thông báo cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị biết về kết quả phê duyệt. Bộ Chính trị cũng giao cho Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gắn với luân chuyển, sắp xếp, bố trí công tác đối với các cá nhân được quy hoạch để chủ động chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên Trung ương là một trong ba nhóm chức danh được xây dựng quy hoạch cùng với nhóm chức danh ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư. Theo kế hoạch, bước đầu tiên là phát hiện, giới thiệu nhân sự. Các ủy viên Trung ương sẽ căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng và danh sách nguồn nhân sự do Bộ Chính trị chuẩn bị để nghiên cứu, xem xét và giới thiệu quy hoạch. Bước này hoàn tất trong tháng 7. Các bước tiếp theo sẽ được tiến hành để đến bước 4 sẽ trình lấy ý kiến Trung ương tại Hội nghị Trung ương 11.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị - ảnh 1
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Cách chức vụ trong Đảng với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức cách chức các chức vụ: ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005-2010; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 (gồm phó bí thư Đảng ủy, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010). Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền tương ứng với kỷ luật Đảng theo quy định.

Bộ Chính trị đã xem xét tờ trình đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 7-6, Bộ Chính trị nhận thấy trong thời gian giữ cương vị phó bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Văn Hiến (Tư lệnh Quân chủng Hải quân) chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Cụ thể là vi phạm trong triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý; chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân về nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Cụ thể là thực hiện không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng đối với 10 khu đất quốc phòng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Đảng ủy Quân chủng Hải quân; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, sử dụng các khu đất quốc phòng.

Trong quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Văn Hiến đã nghiêm túc nhận rõ trách nhiệm chính trị của mình đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét, xác định vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Hiến là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về tiền, tài sản của Nhà nước và quân đội; để một số cán bộ, đảng viên trong Quân chủng Hải quân bị khởi tố, điều tra và xử lý hình sự, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, quân đội và cá nhân ông Hiến.

Căn cứ các quy định; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm; xét quá trình công tác, những đóng góp của ông Hiến, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hiến với hình thức trên và yêu cầu cơ quan nhà nước liên quan xử lý kỷ luật về chính quyền đối với ông tương ứng theo quy định.