Ngày 26-4, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 55 Quốc khánh nước Cộng hoà Thống nhất The United Republic of Tanzania, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hoà Thống nhất John Magufuli.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 59 Quốc khánh nước Cộng hoà Togolese Republic, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hoà Togolese Republic Faure Essozimna Gnassingbe Eyadema.

Cũng trong ngày 26-4, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 25 Quốc khánh nước Cộng hoà Nam Phi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hoà Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 58 Quốc khánh nước Cộng hoà Republic of Sierra Leone, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hoà Republic of Sierra Leone, Julius Maada Bio.