Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng
(PLO)- Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu vận dụng tốt thời cơ, hóa giải kịp thời những nguy cơ và vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới...

Sáng 30-8 tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội đã tổ chức 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Bác.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng - ảnh 1
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: V.THỊNH

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ ngay sau khi cuộc chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta giành hoàn toàn thắng lợi, điều cần phải làm trước nhất là chỉnh đốn lại Đảng; làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ phải ra sức hoàn toàn phục vụ Đảng, sau đó mới toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân.

"50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta những bài học lịch sử hết sức quý báu" - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, tích cực chuẩn bị những công việc cần thiết tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực ra sức phấn đấu, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém, tuyệt đối không chủ quan tự mãn, không say sưa thắng lợi hay bi quan dao động trước những khó khăn.

“Ý thức được vai trò sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng ta càng cần phải thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn bao giờ hết chúng ta cần phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta với quyết tâm chính trị cao. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; chăm lo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng - ảnh 2
Lãnh đạo Đảng, Quốc Hội, Nhà nước... tham dự buổi lễ

Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu vận dụng tốt thời cơ vận hội, hóa giải kịp thời những nguy cơ và vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo tâm nguyện của Bác.

“Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của Người, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng ta nguyện giữ đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, làm hạt nhân cho khối đại đoàn kết toàn dân” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

VIẾT THỊNH