TTXVN dẫn lời Tổng Bí thư nói rõ nước ta là nước nông nghiệp, đi lên từ nông nghiệp. Giai cấp nông dân là lực lượng cực kỳ quan trọng, chiếm 70% dân số; 50% lao động xã hội trực tiếp tham gia sản xuất nông lâm ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… Trước đổi mới, nước ta làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập, phải nhờ giúp đỡ, viện trợ. Đến nay, nước ta có 92 triệu dân, không những đủ ăn, ăn ngon mà còn xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo mỗi năm, cùng nhiều hoa, quả, tôm, cá, nông thủy hải sản… Đời sống nông dân có nhiều thay đổi.

Tổng Bí thư gặp mặt 87 đại biểu nông dân xuất sắc - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu nông dân xuất sắc.  Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư động viên, khích lệ các đại biểu nông dân xuất sắc nói riêng, giai cấp nông dân Việt Nam nói chung tiếp tục hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành tích hơn nữa.