Báo cáo tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết hơn hai năm qua, cùng với kết quả của các ngành, các cấp trong cả nước, ngành tuyên giáo tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng.

Hệ thống tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Gắn việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở địa phương…

Tổng Bí thư làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Là một ban tham mưu của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng. Là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cám ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các cấp, các cá nhân, cơ quan làm công tác tuyên giáo từ trung ương đến cơ sở về những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua.