Tổng Bí thư lưu ý 7 vấn đề đối với Đảng bộ Hà Nội
(PLO)- Tổng Bí thư đánh giá cao những thành tựu của Đảng bộ Hà Nội trong nhiệm kỳ 2011-2015 trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng Đảng...

Tổng Bí thư lưu ý 7 vấn đề đối với Đảng bộ Hà Nội - ảnh 1
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội sáng 1-11-2015. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Sáng 1-11, phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội lần này là đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XVI của Đảng bộ TP, Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa mới, bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội XII của Đảng. 

"Đại hội cần đi sâu thảo luận, đóng góp được nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI, cũng như bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII của Đảng” - Tổng Bí thư nói. 

Tổng Bí thư yêu cầu Đại hội Đảng bộ Hà Nội lưu ý 7 vấn đề gồm: Phát triển Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại xứng đáng với vai trò, vị thế thủ đô, trái tim của đất nước, là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng và quản lý trật tự, xây dựng, kỷ cương văn minh đô thị… ; Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự xã hội; Xây dựng văn hóa người Hà Nội văn minh, thanh lịch; Chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng…củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, trung ương cũng như nguồn nhân lực đang sống và làm việc trên địa bàn… để xây dựng thủ đô.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định Hà Nội xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư để bổ sung hoàn thiện báo cáo chính trị và nghị quyết đại hội.

“Đảng bộ thủ đô Hà Nội xin hứa với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng ta, truyền thống văn hiến anh hùng, hòa bình hữu nghị của thủ đô, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nêu cao hơn nữa tinh thần chủ động, năng động sáng tạo, quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ, nhân dân thủ đô phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu và mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Trọng Phú