(PL)- Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sáng 12-7 tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân (ANND).

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục An ninh.

Chủ tịch nước biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng ANND đã giành được trong suốt chặng đường 70 năm. Chủ tịch nước nhấn mạnh thời gian tới lực lượng ANND phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Ngoài ra, lực lượng ANND cần tiếp tục đổi mới các biện pháp công tác, nhất là các biện pháp nghiệp vụ, pháp luật, khoa học kỹ thuật, vận động quần chúng, kinh tế và ngoại giao.

TUYẾN PHAN