Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh “Bộ TN&MT mỗi ngày thanh tra ba DN” sáng 12-10, Tổng cục Môi trường cho biết trong năm 2017 đơn vị này sẽ chỉ thanh tra 472 cơ sở, thay vì con số 758 cơ sở như kế hoạch ban đầu.

Tổng cục Môi trường lý giải về mỗi ngày thanh tra 3 DN - ảnh 1
Ảnh có tính chất minh họa

Lý giải cho việc thay đổi nêu trên, Tổng cục Môi trường cho biết việc thay đổi này để đảm bảo kế hoạch thanh tra không chồng chéo, không ảnh hưởng đến DN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Bộ TN&MT.

Theo kế hoạch thanh tra, Tổng cục Môi trường đã huy động sự tham gia tổng lực của các đơn vị trực thuộc, thành lập 13 đoàn thanh tra, với ba đơn vị nòng cốt thực hiện là Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Cục Môi trường miền Nam, Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên.

Nội dung thanh tra bao gồm chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường, cụ thể như: Việc chấp hành các thủ tục hành chính; chấp hành quy định về thu gom, lưu giữ, xử lý hoặc chuyển giao xử lý chất thải; lắp đặt, vận hành các công trình bảo vệ môi trường; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xả thải; các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác.

Để đảm bảo các nội dung thanh tra nêu trên, Bộ TN&MT quy định thời gian thanh tra đối với mỗi đối tượng thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Trong thời gian này, đoàn thanh tra phải tiến hành đầy đủ các bước theo quy định bao gồm: Nghiên cứu, đánh giá về mặt hồ sơ, tài liệu; kiểm tra thực tế; lấy mẫu nước thải, khí thải và chất thải khác; phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm; làm việc, trao đổi, nghe cơ sở giải trình theo quy định; trao đổi, thảo luận trong tổ, trong đoàn; chuẩn bị biên bản, dự thảo kết luận.

Trong từng đoàn thanh tra, các thành viên đều được trưởng đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm trước trưởng đoàn và trước pháp luật về các nhiệm vụ đã được phân công, chỉ được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước khi đi công tác để thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đúng tinh thần chỉ đạo của ộ trưởng Bộ TN&MT, đến nay Tổng cục Môi trường đã tiến hành thanh tra đối với hầu hết các đối tượng theo kế hoạch.

“Riêng đoàn thanh tra tại tỉnh Long An và tỉnh Gia Lai đang triển khai tiếp đến cuối tháng 10-2017 và đầu tháng 11-2017 sẽ kết thúc, trả kết quả và ban hành kết luận theo quy định của Luật Thanh tra” - nguồn tin từ Tổng cục Môi trường cho hay, theo TTXVN.