TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất lập ban chỉ đạo kiểm kê đất đai ngay trong tháng 12-2009. Theo TP, việc kiểm kê đất đai phải xác định rõ hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng; quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa, chưa sử dụng... Tổng hợp các mặt được, chưa được và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất.

T.MẠNH