Tại cuộc họp báo Thanh tra Chính phủ ngày 27-10, báo chí đặt câu hỏi kể từ khi đảm nhiệm chức vụ tổng Thanh tra Chính phủ đến nay ông Phan Văn Sáu không tiến hành tiếp công dân định kỳ hằng tháng và cũng không ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân, việc này có đúng quy định của Luật Tiếp công dân hay không.

Tổng Thanh tra Chính phủ chưa tiếp dân định kỳ - ảnh 1
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh trả lời báo chí.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho biết: “Một trong những đầu việc được dư luận hết sức quan tâm đó là phòng, chống tham nhũng. Việc tiếp công dân là việc rộng, bố trí tiếp một vụ hay như trước đây còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố”.

Theo phó tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu thường xuyên quán triệt rất kỹ về yêu cầu tiếp công dân trong việc giải quyết, khiếu nại, đơn thư tố cáo. Đây là vấn đề ngành thanh tra rất quan tâm.

Tại buổi họp báo, Thanh tra Chính phủ cho biết công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 90.784 lượt công dân với 45.170 vụ việc, có 1.202 đoàn đông người.