Theo đó, giá đất trên các tuyến đường hầu như được giữ nguyên so với năm 2009. Chỉ có 12 tuyến đường tại các quận 1, 5, 6, 8, 12 và Bình Tân tăng giá với tỉ lệ bình quân 20%.

Như vậy, các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi (quận 1) vẫn là nơi có giá đất ở cao nhất với mức 81 triệu đồng/m2 (bằng năm 2009). Cách tính giá đất nông nghiệp, phân loại đường phố, vị trí đất trong hẻm... được giữ nguyên theo Quyết định 89/2008 của UBND TP.

Bảng giá đất năm 2010 được sử dụng cho bốn nhóm mục đích sau: Tính thuế sử dụng đất và thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất; tính lệ phí trước bạ; tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho nhà nước.

ÁI PHƯƠNG