Tại buổi tiếp, ông Axel Van Trotsenburg cho biết Việt Nam có nhu cầu rất lớn về tài chính để xây dựng cơ sở hạ tầng. Riêng TP.HCM cần đến 4 tỉ USD mỗi năm để làm việc này nhưng hiện mới chỉ có thể sử dụng 500 triệu USD/năm. Trong tương lai, WB sẽ đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ để TP.HCM tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Tái thiết quốc tế (IBRD) cùng với các nguồn vốn khác để đạt được hiệu quả tối đa trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng.

Vị phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới cũng khẳng định tổng vốn viện trợ mà WB dành cho Việt Nam không hề kém các năm trước với cam kết hỗ trợ hằng năm là 1,5 tỉ USD.

Y.TRANG