Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định thành lập Trung tâm báo chí TP.HCM trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

TP.HCM chính thức thành lập Trung tâm báo chí - ảnh 1
Phối cảnh khu vực làm việc của phóng viên.

Trụ sở trung tâm được đặt tại tầng 6 và tầng 7, Cao ốc số 255 đuờng Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang (quận 1).
Trung tâm báo chí TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; có tư cách pháp nhân, trụ sở riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước theo quy định.
Trung tâm là nơi tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, truyền thông; thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ các cơ quan báo chí. Đồng thời, thực hiện chức năng đầu mối đề nghị lãnh đạo TP và các cơ quan chức năng cung cấp, định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc, quan tâm cho các cơ quan báo chí một cách công khai và minh bạch.
Đây cũng sẽ là nơi hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chưyên môn, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ lãnh đạo các cơ quan xuất bản, báo chí, biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan xuất bản, báo chí.
Đồng thời, thực hiện các hoạt động hỗ trợ phóng viên báo đài trong và ngoài nước hoạt động tại TP có nhu cầu tác nghiệp, giao lưu, trao đổi trong việc tổ chức họp báo, cung cấp và phản hồi thông tin cho báo chí.
Các đơn vị, phóng viên báo đài đến tác nghiệp khi có sự kiện, hoạt động diễn ra tại TP sẽ được tạo điều kiện về cơ sở vật chất; phương tiện, môi trường làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin.
Về cơ chế tài chính, trong giai đoạn đến năm 2020, Trung tâm báo chí TP.HCM là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.
Giai đoạn sau 2020, Trung tâm báo chí TP.HCM lập phương án tự chủ gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND TP điều chỉnh phân loại cho phù hợp.