TP.HCM cho quảng cáo trên hàng rào chắn thi công
(PL)- UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương cho Ban Quản lý Đường sắt Đô thị tuyên truyền, quảng cáo trên các rào chắn tạm thời tại khu vực thi công công trình các nhà ga thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (tuyến Bến Thành - Suối Tiên).

Thời gian quảng cáo là hai năm (2015-2016). Tuy nhiên, ban quản lý không được tuyên truyền, quảng cáo dọc theo đường Nguyễn Huệ và xung quanh tượng đài Bác Hồ.

TP cũng giao Sở VH&TT chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tổ chức thẩm định nội dung, hình thức quảng cáo tại khu vực thi công công trình các nhà ga thuộc dự án. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyển chọn đơn vị quảng cáo theo phương thức chào hàng cạnh tranh. Ngoài ra, ban quản lý có trách nhiệm đảm bảo việc quảng cáo tại khu vực thi công công trình phải tuân thủ các quy định về an toàn, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

MINH QUÝ