(PLO) - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín vừa có ý kiến yêu cầu Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu quy hoạch hệ thống các cầu vượt bộ hành tại những vị trí cần thiết, tổ chức thẩm định phê duyệt để có cơ sở triển khai thực hiện bằng hình thức xã hội hóa đầu tư hàng năm.

Sở Giao thông Vận tải phải xây dựng các tiêu chí phù hợp để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư kết hợp quảng cáo thương mại đối với từng công trình cụ thể.

BÌNH MINH