(PL)- UBND TP.HCM vừa chấp thuận động thổ dự án cầu Thủ Thiêm 2 vào ngày 3-2 tới. Cầu này có điểm đầu nằm ở giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn (quận 1) băng ngang nhà máy đóng tàu Ba Son trước khi kết nối vào tuyến R1 khu Thủ Thiêm (quận 2).

Công trình có sáu làn xe, chiều dài gần 1.500 m với năm nhịp liên tục, trong đó hai nhịp chính bằng dây văng và ba nhịp dẫn dầm hộp bê tông cốt thép.

Theo kế hoạch, trước mắt việc xây dựng sẽ tập trung ở các hạng mục phía Thủ Thiêm để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy đóng tàu Ba Son… Dự kiến đến tháng 4-2018 khi nhà máy Ba Son hoàn thành việc di dời thì cầu sẽ được hợp long.

M.PHONG