(PL)- Sáng 29-7, tại trụ sở UBND TP Hà Nội diễn ra hội nghị chia sẻ kinh nghiệm giữa Hà Nội và TP.HCM về việc xây dựng chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như việc thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM kỳ vọng việc tạo môi trường cho người dân, môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp tốt hơn. Theo ông, Hà Nội đã làm nhiều việc về đô thị thông minh, về việc này TP.HCM cũng đang hoàn chỉnh đề án đô thị thông minh để trình Thành ủy.

Tại hội nghị, đoàn công tác của TP.HCM cũng đã dành thời gian nghe lãnh đạo các sở, ngành của Hà Nội chia sẻ các kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính phủ điện tử, việc thực hiện tiết kiệm chi ngân sách...

 

 

 

TRỌNG PHÚ