(PL)- UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai các nhiệm vụ trong tháng 6-2018. Theo đó, TP giao Sở Công Thương đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng danh mục sản phẩm chủ lực của TP;

triển khai các giải pháp tích cực vào các ngành, lĩnh vực cụ thể để nâng cao chỉ số phát triển công nghiệp đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng theo kế hoạch.

Sở KH&ĐT phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND TP thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống ngập đảm bảo hiệu quả thiết thực trước diễn biến phức tạp của thời tiết với những cơn mưa có vũ lượng lớn trong thời gian kéo dài.

“Các sở, ngành, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng-an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; luôn đề phòng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống cháy nổ trên địa bàn…” - TP yêu cầu.

 

PV