TP.HCM đề xuất chi 2.342 tỉ tăng thu nhập cho cán bộ
(PLO)- Đây là một trong 21 đề án mà TP.HCM triển khai để thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP.HCM.  

Sở Tài chính TP.HCM vừa trình UBND TP tờ trình về đề án thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý.

Đây là một trong 21 đề án mà TP.HCM triển khai để thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP.HCM (nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15-1). 

TP.HCM đề xuất chi 2.342 tỉ tăng thu nhập cho cán bộ  - ảnh 1
Các đại biểu thông qua nghị quyết của HĐND TP.HCM về thực hiện cơ chế đặc thù tại kỳ họp thứ sáu HĐND TP khóa IX tháng 12-2017. Ảnh: TÁ LÂM

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã - phường - thị trấn được cơ quan có thẩm quyền đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 1-4-2018 đến ngày 31-12-2020.

Theo tính toán của Sở Tài chính, dự kiến kinh phí để thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức thực tế thuộc đối tượng thụ hưởng trong năm 2018 là hơn 2.342 tỉ đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm là nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, được sử dụng theo trình tự: Nguồn cải cách tiền lương của đơn vị từ năm trước chuyển sang, nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp, nguồn cải cách tiền lương được trích lập từ nguồn thu được để lại hằng năm theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Sau khi sử dụng hết các nguồn cải cách tiền lương nêu trên, trường hợp nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh thu nhập tăng thêm theo quy định của Đề án còn thiếu so với nguồn hiện có, các cấp ngân sách sẽ xem xét bố trí nguồn cải cách tiền lương của ngân sách cho đơn vị thực hiện chi trả theo quy định.

TP.HCM lên đề án tăng thu nhập cho cán bộ
TP.HCM lên đề án tăng thu nhập cho cán bộ
(PLO)- HĐND TP.HCM giao UBND TP chuẩn bị đề án tăng phí và lệ phí; đề án thí điểm tăng mức hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường; đề án tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, trình trước tháng 6-2018.

TÁ LÂM