TP.HCM điều tra vụ cán bộ địa chính nhận 60 triệu đồng
(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu chủ tịch UBND quận Bình Tân chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân sớm có kết luận điều tra làm rõ nội dung tố cáo của ông Dương Chí Phát liên quan đến việc cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh quận Bình Tân và cán bộ địa chính phường Bình Hưng Hòa B nhận 60 triệu đồng.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Thanh tra TP và chủ tịch UBND quận Bình Tân liên quan đến việc kiểm tra xử lý thông tin tố cáo về  vụ việc nêu trên.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu chủ tịch UBND quận Bình Tân chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân sớm có kết luận điều tra làm rõ nội dung tố cáo của ông Dương Chí Phát liên quan đến việc cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh quận Bình Tân và cán bộ địa chính phường Bình Hưng Hòa B nhận 60 triệu đồng trong việc thông đồng lập hồ sơ giả xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bốn trường hợp. Đồng thời yêu cầu vụ việc phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài vụ việc cụ thể này, UBND TP cũng giao chủ tịch UBND quận Bình Tân chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm, xử lý những sai phạm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND quận Bình Tân có liên quan trong công tác điều hành, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác lập thủ tục, xét tách thửa đất trên địa bàn quận.

“Chủ tịch UBND quận Bình Tân phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với chủ tịch UBND các phường, các đơn vị trong việc tham mưu, đề xuất giải quyết thuộc lĩnh vực cấp phép xây dựng và GCNQSDĐ nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực” - văn bản nêu rõ.

UBND TP yêu cầu chủ tịch UBND quận Bình Tân báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP và Thanh tra TP trong thời hạn 30 ngày. Đồng thời, giao Thanh tra TP theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo nêu trên và báo cáo kết quả cho UBND TP.

TÁ LÂM