Tại buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM với các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM ngày 17-10, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cho biết đến cuối tháng 9-2016, các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM đã cho vay gần 1,4 triệu tỉ đồng, tăng 13,26% so với cuối năm 2015. Đây là mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ các năm trước đây.

Về nợ xấu, các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM đã xử lý được 35.073 tỉ đồng nợ xấu. Trong đó thu nợ xấu bằng tiền đạt 16.312 tỉ đồng. Theo đánh giá, trong chín tháng năm 2016, nợ xấu trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nợ xấu vẫn còn tiềm ẩn rủi ro và chưa bền vững.

Việc xử lý nợ xấu vẫn còn những khó khăn. Cụ thể, nợ xấu liên quan đến vụ án chiếm tỉ trọng cao (48,8% trong tổng nợ xấu). Đây là những khoản nợ khó xử lý, trong thời gian qua phần lớn các khoản nợ này vẫn chưa xử lý thu hồi được nợ.