“Qua giám sát thực tế bốn quận 3, 4, 8, Tân Phú, các quận này có cách làm khác nhau nhưng đều đạt những kết quả rất tốt trong quản lý xây dựng”. Ông Nhạn rút tỉa: Quận 8 nổi bật về việc từ cấp Đảng ủy đến chính quyền quyết liệt chấn chỉnh vi phạm xây dựng. Quận Tân Phú chọn mô hình giám sát cộng đồng, mỗi phường một khu phố không có vi phạm xây dựng. Quận 4 tích cực hỗ trợ người dân trong công tác cấp phép, lập tổ tư vấn ngay tại quận. Quận 3 thì đặt tiêu chí “xanh-sạch-đẹp” cho một quận trung tâm và có nhiều sáng kiến trong quản lý kiến trúc...

Theo ông Nhạn, có con số 25% nêu trên là nhờ thủ tục cấp phép xây dựng cho người dân dễ dàng, đúng hẹn, bên cạnh việc quy hoạch đầy đủ và việc phối hợp giữa cơ quan cấp giấy và thanh tra xây dựng chặt chẽ...

CẨM TÚ