(PL)- “Từ 1-10-2013 đến 31-7-2014, tại TP.HCM tội phạm hình sự xảy ra 5.205 vụ, tăng 29 vụ so với cùng kỳ, làm chết 83 người, bị thương 598 người, thiệt hại tài sản trên 171 tỉ đồng...”.

Ngày 25-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2014 trên địa bàn TP.

Báo cáo cũng cho biết đã phát hiện 1.173 vụ vi phạm pháp luật kinh tế với thiệt hại hơn 504 tỉ đồng. Ngoài ra, công an phát hiện 1.408 vụ án ma túy với gần 2.900 đối tượng, thu giữ gần 60 kg ma túy các loại, nhiều súng đạn và công cụ phạm tội khác.

Một số tồn tại được chỉ ra đó là tỉ lệ điều tra, khám phá các vụ việc ở mức 62,99% là chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra; tình hình hoạt động của các băng nhóm tội phạm còn tiềm ẩn phức tạp; hoạt động phòng, chống mại dâm còn lúng túng và có dấu hiệu chựng lại…

“Công tác quản lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của các ngành chức năng còn chưa đồng bộ, chưa thường xuyên, liên tục.…” - báo cáo nêu rõ.

LƯU NGUYỄN