(PL)- “Đã có 3.500 lượt người dự xem và 1.180 người góp ý qua phiếu theo mẫu về quy hoạch chung Hà Nội (QHC), trong đó hơn 86% ủng hộ các nội dung của QHC Hà Nội”.

Bộ Xây dựng cho biết trong báo cáo tổng hợp các ý kiến về QHC Hà Nội tổ chức tại TP.HCM từ ngày 27-6 đến 4-7.

Theo Bộ Xây dựng, có 14/15 nội dung được lấy ý kiến đạt ít nhất 83% tỉ lệ đồng ý. Trong đó, quy hoạch về đô thị vệ tinh và các đô thị trực thuộc đạt tỉ lệ cao nhất (gần 90%). Nội dung có tỉ lệ ủng hộ thấp nhất là trục Thăng Long kết nối khu vực Hồ Tây và vùng núi Ba Vì (hơn 76%).

C.TÚ