Tổng Công ty Điện lực yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các điểm khiếm khuyết trên đường dây và trạm điện để đảm bảo lưới điện vận hành ổn định, an toàn, liên tục để phục vụ người dân. Các công ty thành viên cần lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho các khu vực, địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa chào mừng các ngày lễ trên địa bàn TP.

Các công ty thành viên cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh đối với các công trình điện. Thực hiện công tác bảo vệ an toàn, phòng, chống cháy nổ tại các khu vực trọng điểm, các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí.

MINH QUÝ