TP.HCM: kiểm điểm chi cục trưởng Chi cục ATVSTP
(PL)- Văn phòng UBND TP.HCM vừa truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu đồng ý với kết luận của Thanh tra TP tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP (thuộc Sở Y tế TP).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Y tế tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chi cục trưởng và kế toán Chi cục ATVSTP (đối với sai phạm theo kết luận thanh tra), đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục ATVSTP TP kiện toàn tổ chức, tăng cường đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ được giao.

TP.HCM: kiểm điểm chi cục trưởng Chi cục ATVSTP - ảnh 1

Tới đây, việc tập huấn và thu dịch vụ tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ chấm dứt. Ảnh: HTD

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu giao giám đốc Sở Tài chính đề xuất hướng xử lý việc quản lý, sử dụng các nguồn thu từ công tác tập huấn đối với số tiền hơn 983 triệu đồng tại tài khoản của chi cục. Giao chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tổ chức kiểm điểm cá nhân có sai sót liên quan đến công tác cấp các giấy chứng nhận, giám sát sau cấp giấy, thực hiện các quy trình xử lý vi phạm hành chính, có hình thức xử lý thích hợp, chấn chỉnh, khắc phục sai sót và báo cáo kết quả cho Thanh tra TP và Sở Y tế trong tháng 8. Ngoài ra, chấm dứt việc thu phí bằng tiền mặt tại chi cục, chấm dứt hoạt động tập huấn và thu dịch vụ tập huấn kiến thức ATVSTP…

TÁ LÂM