UBND TP.HCM vừa có báo cáo Chính phủ về thi hành kết luận thanh tra (KLTT) và thực hiện các KLTT (giai đoạn 2016-2017).

UBND TP đánh giá bên cạnh một số kết quả nhất định thì hoạt động thanh tra vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó có khó khăn về việc xử lý cá nhân, tổ chức bị thanh tra.

Cụ thể là chất lượng một số KLTT chưa đáp ứng yêu cầu như chưa làm rõ nguyên nhân, chưa đánh giá chính xác tính chất, mức độ hành vi vi phạm; chưa phân tích, đối chiếu, cập nhật kịp thời chế độ, pháp luật có liên quan đến nội dung thanh tra nên nội dung kết luận còn chung chung, chưa làm rõ được bản chất của vấn đề.

“Một số bộ phận cán bộ, công chức làm công tác thanh tra chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, trình độ, năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra... Một số thành viên đoàn thanh tra tuy nắm được chuyên môn, nghiệp vụ của ngành kinh tế-kỹ thuật nhưng hạn chế về nghiệp vụ thanh tra nên khi lập biên bản, viết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thiếu chặt chẽ, logic” - báo cáo cho hay.

TP.HCM kiến nghị sớm sửa đổi Luật Thanh tra - ảnh 1
Lực lượng thanh tra đang thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: AN NHI/KTĐT

Thực tế này dẫn tới một số KLTT chưa khả thi, thiếu căn cứ; kiến nghị chung chung, chưa chỉ được cụ thể người, cơ quan có trách nhiệm thực hiện; thời gian thực hiện hoặc kiến nghị một cách áp đặt, miễn cưỡng gây khó khăn trong quá trình xử lý. Ở một số vụ, việc phân tích, đánh giá, quy trách nhiệm chưa tương xứng với thẩm quyền của người ban hành kết luận.

“Một số ít trường hợp đối tượng bị thanh tra gây thất thoát, lãng phí phải thu hồi tiền, tài sản nhưng bị thua lỗ không có khả năng thanh toán, nộp ngân sách nhà nước. Việc tổ chức thực hiện các đề xuất xử lý liên quan đến cán bộ, công chức nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, chuyển nơi cư trú... gặp nhiều khó khăn” - báo cáo nêu.

Báo cáo cũng khẳng định những vụ việc chuyển cơ quan điều tra (theo kết luận chỉ đạo của UBND TP), khi cơ quan điều tra kết luận không đủ cơ sở khởi tố hình sự và gửi trả hồ sơ cho cơ quan thanh tra để xem xét, xử lý hành chính thì hầu hết vụ việc đều không còn có thể xử lý. Đa số các vụ việc sai phạm qua phát hiện của thanh tra có liên quan đến trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đều không xử lý kỷ luật được do “đã hết thời hiệu 24 tháng”. Thực tế tại TP.HCM chỉ xử lý về mặt Đảng (đối với trường hợp cán bộ, công chức là đảng viên).

Từ những vướng mắc đó, UBND TP.HCM kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Thanh tra và các quy định liên quan đến công tác xử lý sau thanh tra.

Cụ thể là cần tăng thời hạn xây dựng báo cáo kết quả thanh tra từ 15 lên 20 ngày; KLTT từ 15 ngày lên 30 ngày. Đồng thời cần bổ sung quy định về công khai KLTT, trình tự thủ tục niêm yết KLTT tại trụ sở cơ quan, đơn vị bị thanh tra, đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra. Bên cạnh đó, cần quy định cụ thể việc chế tài, kể cả xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cố ý không thực hiện KLTT.