TP.HCM mở rộng thu hút tài năng với người nước ngoài
(PLO)- Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình dự thảo đề án chính sách thu hút người có tài năng đặc biệt, trong đó có người nước ngoài.
Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình dự thảo lần thứ tư đề án chính sách thu hút người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TP.HCM có nhu cầu giai đoạn 2018-2022.
So với các dự thảo trước đó, lần này Sở Nội vụ đã có sự tiếp thu điều chỉnh một số nội dung, trong đó đáng chú ý là việc mở rộng đối tượng thu hút. Nếu các lần trước chỉ có “công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài”, thì nay thêm “người nước ngoài”.
Theo đó, các trường hợp là người nước ngoài có năng lực đặc biệt, năng khiếu, sở trường và có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu vị trí cần thu hút sẽ có cơ hội tham gia.
Theo Sở Nội vụ, việc mở rộng đối tượng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ, bổ sung đội ngũ nhân tài cho TP, đặc biệt là lực lượng trí thức chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài gốc Việt có tâm huyết, nguyện vọng được đóng góp, cống hiến cho quê hương.
Bên cạnh việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học để thực hiện các chương trình nghiên cứu, TP.HCM cũng tăng cường thu hút nguồn chất xám khoa học đã có sẵn trong thực tiễn.
Hai nhóm đối tượng thu hút, gồm: Nhóm 1 là các đối tượng đã có sẵn công trình nghiên cứu hoặc sản phẩm trí tuệ được công bố chính thức hoặc được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong và ngoài nước công nhận, được hội đồng thu hút đánh giá là phù hợp và đáp ứng nhu cầu, điều kiện theo dnah mục các chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm mà TP đặt hàng.
Theo đánh giá của Sở Nội vụ, đây là nhóm đối tượng mới được đề xuất bổ sung vào dự thảo lần này. Với nhóm này, TP sẽ ký hợp đồng theo hình thức chuyển giao công nghệ đối với người sở hữu công trình, sản phẩm được lựa chọn để áp dụng. Giá trị chuyển nhượng không quá 100 tỉ đồng. Nếu vượt quá thì UBND TP báo cáo HĐND TP xem xét quyết định.
Nhóm 2 là các tài năng đặc biệt còn lại. Các chính sách đãi ngộ khác như hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng, tiền thưởng lên tới 1 tỉ đồng… vẫn giữ nguyên như những lần dự thảo trước. Dự thảo lần này chỉ điều chỉnh tăng hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng lên từ 20 đến 50 triệu đồng.
Trước đó, trong kỳ họp HĐND TP.HCM đầu tháng 10, UBND TP đã xin rút tờ trình về đề án chính sách thu hút người có tài năng đặc biệt để có thời gian tiếp thu ý kiến hoàn thiện.
Dự kiến, dự thảo lần này sẽ được trình HĐND TP.HCM thông qua vào kỳ họp tháng 12-2018.
TÁ LÂM