(PL)- UBND TP.HCM vừa đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa dự án Kiểm soát triều Tân Thuận vào danh mục tài trợ ODA trong năm tài khóa 2014 từ nguồn tài trợ của chính phủ Thái Lan.

 

Theo UBND TP, dự án Kiểm soát triều Tân Thuận (cống ngăn triều dự kiến đặt giữa quận 7 và quận 4) có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.100 tỉ đồng. Trong đó, phần vay ưu đãi ODA (lãi suất 1,5%) từ Cơ quan Hợp tác và Phát triển kinh tế các quốc gia láng giềng - chính phủ Thái Lan hơn 1,1 tỉ baht Thái, tương đương 793 tỉ đồng.

Để được vay khoản tiền nói trên, TP phải chấp thuận một số điều kiện như sử dụng nhà thầu và tư vấn Thái Lan, sử dụng ít nhất 50% tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ của Thái Lan khi thực hiện dự án.

TRUNG THANH