Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín, được thể hiện trong văn bản ngày 7-3 của Văn phòng UBND TP.

Ngày 22-1, WB tại Việt Nam (đơn vị cho vay vốn thực hiện dự án Vệ sinh môi trường TP) đề xuất UBND TP xây dựng lộ trình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Theo WB, hiện nguồn thu từ phí nước thải không đủ trang trải cho công tác quản lý, vận hành các nhà máy xử lý nước thải.

TRUNG THANH