Cuộc thi nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp ICT tiêu biểu, có tác động tích cực đến việc thực hiện đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

Cuộc thi cũng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) ươm tạo, khởi nghiệp có các ứng dụng, giải pháp trong lĩnh vực ICT, đồng thời tạo động lực phấn đấu cho các sinh viên trẻ đang học tập tại các trường ĐH trên địa bàn, góp phần cho sự phát triển công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Cuộc thi còn đặc biệt khuyến khích sự tham gia của các sở, ngành, quận, huyện đưa ra những giải pháp thiết thực phục vụ đô thị thông minh, đô thị sáng tạo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 30-9-2019 tại Sở TT&TT TP.HCM. Các công ty, đơn vị, cá nhân tham gia giải thưởng hoàn toàn không đóng bất kỳ khoản phí nào. Lễ trao giải chính thức dự kiến vào tháng 12-2019.

Giải thưởng của cuộc thi được xét và trao tặng cho sáu nhóm tác giả, tác phẩm như sau: Nhóm 1: DN có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu; nhóm 2: DN có sản phẩm phần cứng tiêu biểu; nhóm 3: DN cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu; nhóm 4: Đơn vị có ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu; nhóm 5: Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT TP; nhóm 6: Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc.

Khởi động từ năm 2008 đến nay, trải qua 10 lần trao giải, các sản phẩm, dịch vụ của các DN và cá nhân đoạt giải thưởng của các cuộc thi đã được đưa vào ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP.HCM.