Theo chỉ thị này, năm 2019 là thời điểm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, nhằm phát huy kết quả năm 2018 và kế hoạch công tác trọng tâm năm 2019, UBND TP phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với ba nội dung.

Đầu tiên là đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện với khẩu hiệu “Tích cực - Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại”.

Thứ hai là cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Các công trình, sáng kiến, giải pháp cụ thể, có ý nghĩa, đem lại hiệu quả, tạo bước đột phá.

Thứ ba là nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối, thi đua từ TP đến cơ sở, đảm bảo các hoạt động đi vào chiều sâu, qua sinh hoạt chuyên đề, kinh nghiệm, mô hình và những giải pháp thiết thực.

UBND TP.HCM yêu cầu Sở TT&TT, Sở VH&TT kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến…