(PL)- Ngày 12-7, Văn phòng UBND TP.HCM có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân về đề án đầu tư xe buýt giai đoạn 2011-2013.

Theo đó, chủ tịch UBND TP giao Sở Giao thông vận tải phối hợp các đơn vị liên quan tổng kết các chương trình phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng đã được triển khai. Đồng thời, cũng làm rõ phương án xử lý những xe hiện đang sử dụng, thủ tục và khả năng thanh toán các khoản nợ của các chủ đầu tư khi thanh lý số xe buýt cũ...

N.NAM