Theo nguồn tin chúng tôi nắm được, kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa IX sẽ khai mạc sáng 4-12. Dự kiến kỳ họp này sẽ diễn ra trong 4,5 ngày.
Tại kỳ họp này, dự kiến có hai nội dung quan trọng là lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND TP bầu và bầu nhân sự.

TP.HCM: Sắp lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu  - ảnh 1
Các đại biểu HĐND TP.HCM sẽ bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu.

Đối với việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND TP bầu, nội dung này sẽ được làm trong ngày làm việc thứ hai. Những người được lấy phiếu phải đảm bảo điều kiện giữ chức vụ đó trong vòng chín tháng trở lên. Do đó, có một số cán bộ đã được bổ nhiệm chức vụ khác, nghỉ hưu, một số người vừa được bầu bổ sung nên chưa đủ điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm.
Còn đối với công tác nhân sự, ngày làm việc thứ tư, dự kiến HĐND TP sẽ bầu bổ sung một số chức danh của UBND TP.
Ngoài hai nội dung trên, kỳ họp cuối năm của HĐND TP sẽ tập trung vào một số vấn đề khác như: nghe UBND TP báo cáo tình hình kinh tế-xã hội trong năm và nhiệm vụ, giải pháp năm tới; quyết toán ngân sách TP năm 2017, ước thực hiện thu chi năm 2018 và dự toán phân bổ ngân sách năm sau.
HĐND TP cũng sẽ nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp thứ 9; các tờ trình của UBND TP; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm qua; công tác xét xử của chánh án TAND TP; kết quả kiểm sát của VKSND TP; giám sát việc giải quyết khiếu nại của cử tri trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
Ngoài ra, HĐND TP cũng sẽ dành nguyên một ngày làm việc thứ ba để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Dự kiến trong phiên chất vấn này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong sẽ đăng đàn trả lời các câu hỏi của đại biểu đặt ra.