Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình chủ tịch UBND TP tờ trình về ban hành chỉ thị tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn toàn TP.

Theo đó nếu được thông qua, trong thời gian tới TP sẽ nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được đánh bạc dưới mọi hình thức; không sử dụng giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở, trong phòng làm việc, phòng họp và hội trường.

TP.HCM cũng nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính các cấp lợi dụng chức năng nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Tờ trình cũng nêu rõ nếu vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Cấp quận huyện, sở, ban ngành có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính - bao gồm cả giám sát từ nhân dân - về văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức viên chức khi thi hành công vụ.