(PL)- Ngày 17-4, UBND TP.HCM đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2016-2020.

Theo đó, TP.HCM sẽ thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính-ngân sách nhà nước. Đồng thời triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền.

TP.HCM phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cũng như trong chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm... Tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào…

UBND TP.HCM cũng yêu cầu đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích. TP sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

Chính quyền TP cũng yêu cầu hạn chế mua sắm ô tô (trừ ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt tiền. Việc mua sắm mới ô tô chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại số ô tô hiện có theo tiêu chuẩn, định mức do Thủ tướng quy định. Số ô tô dôi dư sau khi sắp xếp, điều chuyển (nếu có) thì thực hiện bán theo quy định để thu tiền nộp ngân sách nhà nước.

TP cũng sẽ thực hiện tiết kiệm từ khâu quy hoạch, chủ trương đầu tư; tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thu hồi đối với các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép. Tạm dừng, cắt giảm các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình giải ngân, thực hiện điều chuyển vốn giữa các dự án, công trình phù hợp với tiến độ và khả năng hoàn thành.

TÁ LÂM