(PL)- Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở GTVT TP.HCM) đã có ý kiến về đề xuất do Công ty Quảng cáo Đất Việt đưa ra trước đó là lắp đặt màn hình điện tử ở các trạm dừng, nhà chờ xe buýt để cung cấp cho hành khách thông tin về tuyến xe, thời gian, địa điểm...

Trung tâm khuyến khích đặt màn hình tiết kiệm điện hoặc dùng năng lượng mặt trời. Màn hình có diện tích 40-60 m2, cao cách mặt đường 15 m, không dùng âm thanh... Thời gian đầu sẽ thử nghiệm một số màn hình để đánh giá hiệu quả.

Trước đó, Công ty Quảng cáo Đất Việt cũng đã đề xuất gắn thiết bị phát Wi-Fi miễn phí tại các nhà chờ xe buýt.

Q.NHƯ