Tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ về khả năng khai thác nước ngầm và dự báo lún mặt đất ở TP.HCM ngày 9-12, ông Nguyễn Văn Ngà, Trưởng phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho biết hậu quả của việc khai thác không quy hoạch nước ngầm đã và đang xuất hiện hiện tượng tụt giảm mực nước ngầm, đe dọa cạn kiệt nguồn nước.

Các chuyên gia nêu lên tính cấp thiết của việc lắp đặt mạng lưới quan trắc lún mặt đất trên địa bàn TP.HCM.

MINH PHONG